Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterBåde kognitiv atferdsterapi og psykodynamisk terapi viser gode effekter i behandling av spiseforstyrrelse når behandlingen går over forholdsvis lang tid.

Dette kommer fram i en studie som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry

 

Høy kvalitet på studien

Studien som det gjelder var en kontrollert randomisert studie (RCT), noe som er gullstandarden innenfor forskning på behandlingsformer - og som dermed også gjør dette til en viktig studie.

Ikke minst ble det også gitt omfattende terapier til pasientene med spiseforstyrrelser, hvor gjennomsnittet var på nærmere 37 behandlingstimer for alle pasientene; med andre ord det var snakk om terapier som pågikk over nokså lang tid. 

I studien ble det da også funnet gode effekter av behandlingen, og dette gjalde for begge behandlingsformene som ble evaluert: nemlig kognitiv atferdsterapi (CBT) og psykodynamisk terapi.

 

Like effektive

Kort sagt viste begge behandlingsformene seg effektive i forhold til å behandle spiseforstyrrelsen.

Noen nyanser var forskjellige på tvers av terapiene. For eksempel gav kognitiv atferdsterapi noe bedre effekt med tanke på episoder med ukontrollert matinntak slik man ofte ser ved bulimi, mens psykodynamisk terapi gav noe bedre effekt på bekymringer knyttet til spising.

Like fullt: Hovedkonklusjonen fra studien var helt tydelig at begge terapiformene er nyttige ved spiseforstyrrelser for mange pasienter.


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

Elevenes psykiske helse i skolen


Undertittel: utdanning til å mestre egne liv
Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Hva forstår vi med psykisk helse i et utdanningsperspektiv og hva hemmer…

Smertepsykologi


Boken omtales av forlaget på følgende måte.
Hvordan kan man forstå og håndtere smerte ut ifra et psykologisk perspektiv? Forfatterne tar for seg grunnlaget…

I møtet mellom hjelper og pasient er det en enorm maktubalanse

Å være pasient i en situasjon hvor andre mennesker har helt og holdent all makt til å ta beslutninger som kan få avgjørende betydning for livet ditt, den maktubalansen…

Anorektisk. Noe så sjelden som en bestselger om spiseforstyrrelse

Hvordan oppleves norsk psykiatri for en pasient med anoreksi og tvangslidelser? Hvilke kamper utspiller seg i et menneske som vil gjøre det slutt med en sykdom som har vært både…

Anorektisk


Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Ærlig, nådeløs og usentimental skildring fra anoreksiens innside. Skrevet over tre år, gjennom en langsom…