Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterSerien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har forskere vurdert effekten av serien. I tiden etter serien var det en særlig stor økning i nettsøk som reflekterte selvmordstanker.

Dette kommer fram i en studie (1) publisert i tidsskriftet JAMA Intern Med. 

 

Enorm medieoppmerksomhet

Slik innleder artikkelen:

Netflix-serien "13 Reasons Why" utforsker en fiktiv tenårings selvmord, og i avslutningen vises dette selvmordet eksplisitt i en 3 minutter lang scene.

Forskerne skriver at serien har vakt enormt stor oppmerksomhet i mediene - med over 600.000 mediesaker. De viser også til:

Noen seere opplever at serien glamoriserer offeret og selve selvmordet på en måte som kan fremme selvmord, mens andre seere uttrykker håp om at seien vil gi økt oppmerksomhet om selvmord.

Hensikten med studien var å tilføre ny kunnskap til denne debatten.

 

Stor økning i nettsøk på selvmord

Nærmere bestemt undersøkte forskerne google-søk relatert til selvmord, og de sammenlignet tallene før og etter serien "13 Reasons Why" hadde gått på Netflix.

Metoden forskerne brukte var dermed kvasieksperimentell. Det vil si at de med stor sikkerhet kunne vurdere at en eventuell endring i google-søkene var "forårsaket" av tv-serien og at endringen ikke var tilfeldig.

De fant at google-søk om selvmord var nesten 20% høyere i perioden etter tv-serien sammenlignet med før serien. På 19 dager utgjorde denne økningen omtrent en til en og en halv million flere søk om selvmord.

 

Mer selvmordstanker

Forskerne identifiserte de tjue vanligste søkekombinasjonene knyttet til selvmord, og i denne perioden etter tv-serien var det en økning i 17 av disse. Særlig stor var økningen av søk som reflekterte selvmordstanker, f.eks "how to commit suicide" (hvordan foreta selvmord), "commit suicide" (foreta selvmord), og "how to kill yourself" (hvordan drepe seg selv).

Imidlertid fant forskerne også en økning i nettsøk om hjelpetelefoner ved selvmord, og på nettsøk som kunne gi indikasjoner på en generelt økt oppmerksomhet knyttet til selvmord, så som "suicide prevention" (selvmordsforebygging).

Forskerne konkluderer:

(V)åre analyser tilsier at "13 Reasons Why", i sin nåværende form, både har økt oppmerksomheten omkring selvmord og utilsiktet gitt en økning av selvmordstanker.

Funn som bekymrer

Resultatene fra studien bekymrer forskerne, ifølge artikkelen, samtidig som de er forsiktige med å hevde at de har bevist at serien har ført til en økning av selvmord.

Det de imidlertid har påvist er at serien har ført til en stor økning av nettsøk omkring selvmord - ikke minst knyttet til hvordan man kan ta selvmord. Dette er bekymringsfullt fordi tidligere studier har påvist at nettsøk om selvmord henger sammen med antall reelle selvmord (2).

Forskerne understreker:

Den skadelige effekten av serier som "13 Reasons Why" kan muligens begrenses ved å følge rådene fra Verdens Helseorganisasjons retningslinjer for selvmordsforebygging (3), slik som å fjerne scener som viser selvmord, eller ved å inkludere telefonnummer til hjelpetelefoner i hver episode. 

 

Kilder

  1. Ayers JW, Althouse BM, Leas EC, Dredze M, Allem J. Internet Searches for Suicide Following the Release of 13 Reasons Why. JAMA Intern Med. Published online July 31, 2017. doi:10.1001/jamainternmed.2017.3333
  2. Yang  AC, Tsai  SJ, Huang  NE, Peng  CK.  Association of Internet search trends with suicide death in Taipei City, Taiwan, 2004-2009. J Affect Disord. 2011;132(1-2):179-184. PubMed Article
  3. World Health Organization (WHO); International Association for Suicide Prevention; WHO Department of Mental Health and Substance Abuse. Preventing suicide: A Resource Guide for Media Professionals. http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/resource_media.pdf. Accessed May 5, 2017.

 


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

Elevenes psykiske helse i skolen


Undertittel: utdanning til å mestre egne liv
Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Hva forstår vi med psykisk helse i et utdanningsperspektiv og hva hemmer…

Smertepsykologi


Boken omtales av forlaget på følgende måte.
Hvordan kan man forstå og håndtere smerte ut ifra et psykologisk perspektiv? Forfatterne tar for seg grunnlaget…

I møtet mellom hjelper og pasient er det en enorm maktubalanse

Å være pasient i en situasjon hvor andre mennesker har helt og holdent all makt til å ta beslutninger som kan få avgjørende betydning for livet ditt, den maktubalansen…

Anorektisk. Noe så sjelden som en bestselger om spiseforstyrrelse

Hvordan oppleves norsk psykiatri for en pasient med anoreksi og tvangslidelser? Hvilke kamper utspiller seg i et menneske som vil gjøre det slutt med en sykdom som har vært både…

Anorektisk


Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Ærlig, nådeløs og usentimental skildring fra anoreksiens innside. Skrevet over tre år, gjennom en langsom…