Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterVisste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på hvem som bestemmer - mens usunne relasjoner er preget av at én bestemmer hele tiden.

Dette er noe av det som kommer fram i en veldig fin video av Svein Harald Røine.

 

Her kan du se videoen

 

Maktkamp er en uungåelig del av relasjoner

Noe av det som han forteller i videoen er følgende:

Med en gang det er to mennesker i et rom, pågår det en maktkamp.

Forklaringen på dette er at det alltid vil være en person som leder og en person som følger. Dersom begge personene vil lede samtidig så oppstår det konflikt. 

I sunne relasjoner klarer man å løse dette på en god måte, ved at man bytter på hvem som bestemmer.

I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden. Dette viser seg både i parforhold og i arbeidslivet, forteller Røine.

 

Hvorfor gir noen makten ifra seg?

Svein Harald Røine spør hvorfor det er slik at noen aksepterer å gi i fra seg makten hele tiden? Det kan være mange grunner til dette, forklarer han.

En grunn kan være at man er redd for å bli avvist.

En annen grunn kan være at du er redd for å bli avslørt, at du er redd for å ikke være god nok.

En tredje grunn kan være frykten for å bli latterliggjort.

Enda en grunn kan være frykten for å miste noe du har; f.eks jobben, vennskap.

Den siste grunnen kan være frykten for det ukjente.

Slike grunner kan være med på at du lar andre overkjøre deg - at du hele tiden lar andre ha makten over deg. Altså: Vi lar oss herse med, misbruke, og forblir i usunne relasjoner av nettopp slike grunner.

I sunne relasjoner derimot gir vi makten ifra hverandre og den bytter mellom partene.

 

Ingen kan få makt over deg med mindre du gir den fra deg

Men her er et viktig poeng som Røine vil ha fram:

Ingen kan få makt over deg med mindre du gir den fra deg.

Med en gang du føler at du ikke kan respondere på maktmisbruk, da har du blitt et offer. For eksempel: Du har alltid et valg når du er i en usunn relasjon til faktisk å gå. Vi mennesker har alltid en valg. 

Derfor anbefaler han:

Når du kommer i en situasjon hvor noen herser med deg, bruker hersketeknikker, harsellerer med deg, prøver å få deg til å gjøre ting du ikke ønsker, så kan du alltid tenke setningen: Vil jeg gjøre dette? 

Husk at du besitter mye mer makt enn det du kanskje tror.


 

Nyheter om psykisk helse

Elevenes psykiske helse i skolen


Undertittel: utdanning til å mestre egne liv
Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Hva forstår vi med psykisk helse i et utdanningsperspektiv og hva hemmer…

Smertepsykologi


Boken omtales av forlaget på følgende måte.
Hvordan kan man forstå og håndtere smerte ut ifra et psykologisk perspektiv? Forfatterne tar for seg grunnlaget…

I møtet mellom hjelper og pasient er det en enorm maktubalanse

Å være pasient i en situasjon hvor andre mennesker har helt og holdent all makt til å ta beslutninger som kan få avgjørende betydning for livet ditt, den maktubalansen…

Anorektisk. Noe så sjelden som en bestselger om spiseforstyrrelse

Hvordan oppleves norsk psykiatri for en pasient med anoreksi og tvangslidelser? Hvilke kamper utspiller seg i et menneske som vil gjøre det slutt med en sykdom som har vært både…

Anorektisk


Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Ærlig, nådeløs og usentimental skildring fra anoreksiens innside. Skrevet over tre år, gjennom en langsom…