Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterNår barn er halvannet år kan vi se hvem som står i fare for å få atferdsvansker og depresjoner.

Dette skriver Wendy Nilsen, Postdoktor ved Folkehelseinstituttet og seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (HiOA), og Anne Kjeldsen, postdoktor ved Folkehelseinstituttet, i en kronikk på nrk.no.

De skriver videre:

Forvarsler til psykiske problemer kommer tidlig – faktisk allerede når barna er halvannet år gamle. Tar vi tak i utfordringene på et tidlig stadium, kan vi bidra til et godt liv for flere. Samfunnet vil i tillegg spare penger.

 

Skeivutvikling kan påvises tidlig

De forteller at de fleste aksepterer at oppveksten vår er med på å prege oss på godt og vondt, men likevel at det er krevende å få kunnskap om de virkelig lange linjene. Derfor er forskning som går over lang tid viktig, poengterer forskerne.

Nilsen og Kjeldsen viser her til egne forskningsfunn:

Funn fra Trivsel og oppvekst (TOPP)-studien ved Folkehelseinstituttet gir holdepunkter for å si at trøblete utviklingsforløp kan påvises svært tidlig i livet.

Allerede ved halvannet års alder kan vi, ved å fange opp barnets atferd og forhold ved familien, oppdage de som står i fare for å få vedvarende atferdsvansker og depresjon gjennom barne- og ungdomsårene.

 

Mye er fremdeles uklart

Forskerne viser både til hvordan belastninger i miljøet og genetisk sårbarhet, som f.eks skyhet og vansker med emosjonell regulering, samvirker til å skape f.eks spiseproblemer, angst, depresjon, atferdsvansker og sosial kompetanse i både barndomstid og ungdomstid.

Men selv om vi vet mye om hvordan slike forhold henger sammen med negative utfall, så poengterer også forskerne at det trengs mer forskning for å finne ut hvilke årsaksforhold som betyr mest for at utfallet kan bli så forskjellig.

 

Behov for tidlig innsats

Forskerne viser til at det i Norge tross alt er et velferdssystem med mange gode tjenester.

Samtidig etterlyser de en større satsning på tidlig innsats for sårbare barn og unge. De avslutter kronikken med følgende oppfordring:

Vi vender oss til alle dere som skal drive valgkamp i høst: Fokuser på tidlig innsats! 

 

Kilde


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

Elevenes psykiske helse i skolen


Undertittel: utdanning til å mestre egne liv
Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Hva forstår vi med psykisk helse i et utdanningsperspektiv og hva hemmer…

Smertepsykologi


Boken omtales av forlaget på følgende måte.
Hvordan kan man forstå og håndtere smerte ut ifra et psykologisk perspektiv? Forfatterne tar for seg grunnlaget…

I møtet mellom hjelper og pasient er det en enorm maktubalanse

Å være pasient i en situasjon hvor andre mennesker har helt og holdent all makt til å ta beslutninger som kan få avgjørende betydning for livet ditt, den maktubalansen…

Anorektisk. Noe så sjelden som en bestselger om spiseforstyrrelse

Hvordan oppleves norsk psykiatri for en pasient med anoreksi og tvangslidelser? Hvilke kamper utspiller seg i et menneske som vil gjøre det slutt med en sykdom som har vært både…

Anorektisk


Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Ærlig, nådeløs og usentimental skildring fra anoreksiens innside. Skrevet over tre år, gjennom en langsom…