Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterNy studie bekrefter at depresjon henger sammen med endringer i hjernen.

Dette kommer fram i en ny studie som er publisert i tidsskriftet Scientific Reports.

 

Depresjon er verdens ledende årsak til uførhet

Bakgrunnen for studien er at depresjon er den viktigste grunnen til uførhet i verden, og at så mye som 20% av voksne kan bli rammet av depresjon i livet.

Forskerne forteller:

Det er akutt behov for å tilby behandling for depresjon, og en bedre forståelse av depresjonens mekanismer gir oss muligheter for å utvikle nye og mer effektive behandlingsmetoder. 

 I den nye studien ble over 8000 mennesker undersøkt med en bestemt metode for hjerneskanning.  

 

Bekrefter hjerneendringer hos deprimerte

I forarbeidet til studien har forskerne sett gjennom eksisterende forskning knyttet til hjerneendringer ved depresjon, og de viser til at de mest konsistente funnene så langt er at personer med depresjon har noe redusert grå hjernemasse i hippocampus, og en redusert integritet i hvit hjernemasse over flere deler av hjernen.

Problemet med disse tidligere funnene er at de har blitt frambragt ved hjelp av ulike hjerneavbildningsteknikker og at ulike studier gir inkonsistente svar. 

Det nye i denne studien var at de hadde veldig mange deltakere og at de brukte én bestemt teknikk for å samtidig se etter hjerneendringer i den grå og hvite hjernemassen.

Funnene var at depresjon er forbundet med endringer i hjernen - men i studien ble det kun funnet at slike endringer var i forhold til den hvite hjernemassen.

 

Effektiv behandling kan gi positive hjerneendringer

Flere tidligere studier har også sett på hvordan depresjonsbehandling kan gi positive endringer i hjernen hos de deprimerte pasientene.

En viktig lærdom av slike studier er at det blir galt å fastholde at psykologisk behandling kun passer for "psykologiske" problemer, mens medisiner må gis imot "biologiske" problemer. Skillet mellom psyken og biologien er rett og slett ikke så enkel.

I en artikkel i Psychiatry Times skrives det om dette:

Gjennom de siste tiårene har det blir klart at mentale prosesser oppstår med utgangspunkt i hjernen. Dette betyr at enhver endring i våre psykologiske prosesser viser seg gjennom endringer i hjernens funksjon eller struktur.

Med andre ord bekreftet den ovenfor nevnte studien at det er en forskjell i hjernen til deprimerte sammenlignet med personer uten depresjon. I studien gis det imidlertid ikke noen eksplisitt forklaring på hvordan disse forskjellene i hjernen skal forstås eller hvordan funnene kan brukes til å bedre depresjonsbehandling.

 

Kilde


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

Elevenes psykiske helse i skolen


Undertittel: utdanning til å mestre egne liv
Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Hva forstår vi med psykisk helse i et utdanningsperspektiv og hva hemmer…

Smertepsykologi


Boken omtales av forlaget på følgende måte.
Hvordan kan man forstå og håndtere smerte ut ifra et psykologisk perspektiv? Forfatterne tar for seg grunnlaget…

I møtet mellom hjelper og pasient er det en enorm maktubalanse

Å være pasient i en situasjon hvor andre mennesker har helt og holdent all makt til å ta beslutninger som kan få avgjørende betydning for livet ditt, den maktubalansen…

Anorektisk. Noe så sjelden som en bestselger om spiseforstyrrelse

Hvordan oppleves norsk psykiatri for en pasient med anoreksi og tvangslidelser? Hvilke kamper utspiller seg i et menneske som vil gjøre det slutt med en sykdom som har vært både…

Anorektisk


Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Ærlig, nådeløs og usentimental skildring fra anoreksiens innside. Skrevet over tre år, gjennom en langsom…