Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterNy forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning på psykisk helse i skolen.

Dette kommer fram i en sak på NRK Hordaland sine nettsider, hvor de setter fokus på ny forskning knyttet til angstsymptomer blant ungdom.

 

Oftest problemer på skolen og blant venner

I saken kommer det fram at forskere ved Uni Research Helse har undersøkt 1700 ungdommer fra hele landet for å belyse angstplager. De skriver at ungdommer som har angstsymptomer som regel har det bra hjemme, men dårligere med venner og på skolen.

Lærere har helt sentrale roller for at vi skal kunne redusere folkehelseproblematikken, og unngå at psykiske plager utvikler seg til angst eller depresjon, forteller Solfrid Raknes til NRK Hordaland.

Hun er kjent for å ha utviklet konseptet Psykologisk Førstehjelp, og har vært sentral i studien. 

 

Fem ganger vanligere med angstsymptomer blant jenter

Raknes understreker betydningen av å få psykisk helse inn i skolen. Hun poengterer:

Det er minst like viktig å lære elever hvordan man takler situasjoner som er følelsesmessige krevende som det er å lære rekkefølgen på planeter eller fotosyntesen.

Gjennom forskningsprosjektet har Solfrid Raknes også funnet at sannsynligheten for å ha angstsymptomer er omtrent fem ganger høyere blant jenter sammenlignet med gutter på samme alder.

 

Psykisk helse må inn i skolen

I saken på NRK Hordaland blir også Adrian Lorentsson fra Mental Helse Ungdom intervjuet. De har i en årrekke kjempet for å få psykisk helse som eget fag i skolen. Han forteller:

Det er rart at elever lærer om hvor mange ribbein vi har i kroppen og hvor mange tenner vi har i munnen, men ikke hvor mange følelser vi har i hodet.

Også Folkehelseinstituttet mener at psykisk helse i større grad bør inn i skolen. Simon Øverland, fagdirektør for psykisk helse og rus, forteller til NRK Hordaland:

Det er opp til utdanningsinstitusjonene å vurdere dette, men et slikt innslag i skulen tror jeg er viktig for å kunne forstå psykisk helse.

 

Kilde


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

Elevenes psykiske helse i skolen


Undertittel: utdanning til å mestre egne liv
Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Hva forstår vi med psykisk helse i et utdanningsperspektiv og hva hemmer…

Smertepsykologi


Boken omtales av forlaget på følgende måte.
Hvordan kan man forstå og håndtere smerte ut ifra et psykologisk perspektiv? Forfatterne tar for seg grunnlaget…

I møtet mellom hjelper og pasient er det en enorm maktubalanse

Å være pasient i en situasjon hvor andre mennesker har helt og holdent all makt til å ta beslutninger som kan få avgjørende betydning for livet ditt, den maktubalansen…

Anorektisk. Noe så sjelden som en bestselger om spiseforstyrrelse

Hvordan oppleves norsk psykiatri for en pasient med anoreksi og tvangslidelser? Hvilke kamper utspiller seg i et menneske som vil gjøre det slutt med en sykdom som har vært både…

Anorektisk


Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Ærlig, nådeløs og usentimental skildring fra anoreksiens innside. Skrevet over tre år, gjennom en langsom…