Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterDette skriver nrk.no. De forteller videre:

Andelen som er registrert med ADHD-diagnoser varierer veldig fra fylke til fylke, uten at det ser ut til å henge sammen med sosioøkonomiske faktorer eller geografi. Antall diagnoser varierer for eksempel stort mellom nabofylker som Aust-Agder og Vest-Agder.

De poengterer også at fylkene som har flest ADHD-diagnoser i sin befolkning, har opptil 3,5 ganger flere slike tilfeller enn fylkene med færrest diagnoser.

Fylkesvis spriker det fra 3,7 prosent av guttene i Vest-Agder til 8,1 prosent i Nordland. For jentene er det 1 prosent med ADHD-diagnose i Vest-Agder og 4,3 prosent i Nordland.

 

Men hvorfor er slik?

Det er Folkehelseinstituttet som står bak statistikken som viser at det store forskjeller i ADHD-tilfeller på tvers av norske fylker. De blir spurt om en forklaring på hvorfor det er så store forskjeller.

Avdelingsdirektør Heidi Aase ved Folkehelseinstituttet forteller:

Den mest troverdige forklaringen på variasjonene er at det er forskjeller i praksis ved ulike sykehus og i fagmiljøer. Mange steder er det sterk motstand mot å bruke ADHD-diagnosen, man ser for eksempel heller etter vold, overgrep eller vanskjøtsel som forklaring på atferdsvansker. Andre steder kan det forekomme overdiagnostisering,

 

Omkring 3% har ADHD-diagnose

adhd skoleTall fra Folkehelseinstituttet viser at omkring 3% har ADHD-diagnosen i Norge. Dette er forholdsvis lave tall, da det er anslatt at mellom 3 og 5% har diagnosen på verdensbasis.

Det er store kjønnsforskjellen i diagnose-tilfeller. Nrk.no skriver:

Det er langt flere gutter og menn enn jenter og kvinner som får diagnosen. Blant norske gutter i alderen 12 til 17 år er det for eksempel mellom 5 og 6 prosent, mens tilsvarende for jentene er at mellom 2 og 3 prosent har diagnosen.

I et prosjekt framover skal Folkehelseinstituttet se nærmere på hvorfor det er så store forskjeller på tvers av landet, hvor de vil vurdere diagnosegrunnlaget i de ulike helseforetaket.

Vil du vite mer om ADHD?

Da anbefaler jeg at du leser om ADHD-hjernens fem hovedutfordringer. Kan også tipse om boken Barn og unge med ADHD i skolen.

Affiliateannonse


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

Elevenes psykiske helse i skolen


Undertittel: utdanning til å mestre egne liv
Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Hva forstår vi med psykisk helse i et utdanningsperspektiv og hva hemmer…

Smertepsykologi


Boken omtales av forlaget på følgende måte.
Hvordan kan man forstå og håndtere smerte ut ifra et psykologisk perspektiv? Forfatterne tar for seg grunnlaget…

I møtet mellom hjelper og pasient er det en enorm maktubalanse

Å være pasient i en situasjon hvor andre mennesker har helt og holdent all makt til å ta beslutninger som kan få avgjørende betydning for livet ditt, den maktubalansen…

Anorektisk. Noe så sjelden som en bestselger om spiseforstyrrelse

Hvordan oppleves norsk psykiatri for en pasient med anoreksi og tvangslidelser? Hvilke kamper utspiller seg i et menneske som vil gjøre det slutt med en sykdom som har vært både…

Anorektisk


Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Ærlig, nådeløs og usentimental skildring fra anoreksiens innside. Skrevet over tre år, gjennom en langsom…